Skriftliga prov kategori V (luftkonditionering i fordon)

INCERT kommer att hålla ett antal tillfällen under sommaren då man kan genomföra skriftliga prov för kategori V, dvs för att kunna erhålla certifikat för att arbeta med luftkonditionering i fordon. Listan kompletteras med nya tillfällen fortlöpande.

Provtillfällena är till för personer som endast behöver göra det skriftliga provet i kategori V, dvs personer som ska göra en omcertifiering eller ett omprov (om man fått icke godkänt på ett tidigare prov). Personer som ska göra en nycertifiering ska vända sig till något av examinationscentren då nycertifiering även omfattar ett praktiskt prov.

Proven genomförs i INCERT:s lokaler, Ringvägen 100 i Stockholm (om inget annat anges), tunnelbana Skanstull. Kostnad för provet är 1 500 kr plus moms (faktureras). Vid godkänd examination tillkommer sedan en certifikatskostnad på 4 200 kr plus moms för en femårsperiod.

Anmälan sker per e-post till info@incert.se minst 3 dagar innan provtillfället. Anmälan måste innehålla:

  • Namn och personnummer på deltagare
  • Provtillfälle
  • Personlig e-postadress eller hemadress för post
  • Faktureringsadress

Genom anmälan intygas att beställaren har rätt att beställa genomförande av prov till angiven provkostnad. INCERT skickar en bekräftelse på anmälan och mer information inför provet. Om personen uteblir till anmält tillfälle utan att avanmälan gjorts senast dagen innan debiteras provkostnaden ändå.

Provtillfällen

Följande tillfällen ges (kompletteras fortlöpande):

Dag Tid Plats
Onsdag 19 juli fm och em INCERT
Tisdag 25 juli 13:30 – 15:00 Göteborg
Onsdag 26 juli 09:30 – 11:00 Malmö
Torsdag 27 juli fm och em INCERT
Torsdag 3 augusti fm och em INCERT
Tisdag 8 augusti fm och em INCERT