Skriftliga och praktiska prov för examination

INCERT kommer att i likhet med förra sommaren genomföra ett antal provtillfällen då flera examinationscentra håller semesterstängt. Vid dessa provtillfällen kommer man bara att kunna genomföra skriftliga prov, i första hand för t ex omcertifiering eller omprov för den obligatoriska f-gascertifiering (köldmedier). I mån av plats kan även andra skriftliga prov erbjudas. En lista på kvarvarande datum och orter ges nedan.

Efter semestrarna vänder ni er åter till ett examinationscenter för att boka provtillfällen.

För att anmäla sig till ett provtillfälle så skickar man namn, personnummer, adress (gärna också e-postadress) och fakturaadress till info@incert.se eller per post till INCERT, Box 17537, 118 91 Stockholm.

Avgift för att genomföra provet är 1 500 kr plus moms. Betalning kan ske genom faktura eller med swish. Anmälan som inte avbokas minst tre dagar före tillfället kan komma att debiteras.

INCERT förbehåller sig rätten att ställa in provtillfällen om antalet prövande blir för få.

Datum Tid Plats
27 juli Ej fastställt Piteå
7 augusti 9-11 och 13-15 Ringvägen 100, Stockholm

 

Om ni är en större grupp som behöver genomföra provet vid samma tillfälle så kontakta INCERT så kan vi försöka hitta en lösning där vi besöker er istället.