Skriftliga och praktiska prov för examination

INCERT genomförde ett antal provtillfällen under sommaren då flera examinationscentra höll semesterstängt. Nu är semesterperioden över och för att genomföra examinationer inför en certifiering så vänder du dig direkt till lämpligt examinationscenter för att få information om tillfällen, pris etc.
Kontaktuppgifter till INCERTs godkända examinationscentra hittar du här.

Inom kort planerar vi att här kunna redovisa tillgängliga examinationstillfällen i kalenderform med information och senare även anmälningsmöjlighet till ett specifikt tillfälle. Håll span!