Kyl- och värmepumpanläggningar där köldmediet är CFC, HCFC eller HFC

Certifieringen ger behörighet för kylarbeten som omfattas av köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar. Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker under ackreditering.

Följande krav gäller för certifiering:

  • Godkänt skriftligt prov avseende kunskaper om teknik och bestämmelser
  • Godkänt praktiskt prov avseende förmågan att uppfylla kraven på miljö och säkerhet.

Certifikat utfärdas i 5 kategorier:

  • Kategori I. Ingrepp för alla fyllnadsmängder
  • Kategori II. För ingrepp med fyllnadsmängder ˂3kg
  • Kategori III. Återvinning av fyllnadsmängder ˂3 kg
  • Kategori IV. Läckagekontroller utan att göra ingrepp
  • Kategori V. För mobila A/C ˂3 kg.

 

Ladda ner Årligt intyg som PDF Ladda ner ansökan om Företagscertifikat som PDFLadda ner anvisningar till ansökan om FöretagscertifikatLadda ner ansökan om Utbildningsintyg som PDF