Kyl- och värmepumpanläggningar där köldmediet är CFC, HCFC eller HFC

Certifieringen ger behörighet för kylarbeten som omfattas av köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar. Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker under ackreditering.

Följande krav gäller för certifiering:

  • Godkänt skriftligt prov avseende kunskaper om teknik och bestämmelser
  • Godkänt praktiskt prov avseende förmågan att uppfylla kraven på miljö och säkerhet.

Certifikat utfärdas i 5 kategorier:

  • Kategori I. Ingrepp för alla fyllnadsmängder
  • Kategori II. För ingrepp med fyllnadsmängder ˂3kg
  • Kategori III. Återvinning av fyllnadsmängder ˂3 kg
  • Kategori IV. Läckagekontroller utan att göra ingrepp
  • Kategori V. För ingrepp i luftkonditioneringsanläggningar i fordon

 

Ladda ner Årligt intyg som PDF Ladda ner ansökan om Företagscertifikat som PDFLadda ner anvisningar till ansökan om FöretagscertifikatLadda ner ansökan om Utbildningsintyg som PDF Ladda ner ansökan om Förnyelse av tidigare utfärdat företagscertifikat som PDF