Robust fiber

Företagscertifikat anläggning

För att säkerställa robusthet i fiberanläggningar har branschens aktörer gemensamt kommit överens om minimikrav för robust nät.

Certifieringen grundar sig på kravspecifikationen som är utarbetat av konceptet Robust fiber.

Följande krav gäller för certifiering:

  • Uppfylla samtliga krav i anvisningarna. (Se anvisningar till höger)

För mer information om certifieringen, anmälan för certifikat eller blanketter, kontakta INCERT eller Robust fiber (www.robustfiber.se).

IncertOnline kan du söka på företag som är certifierade.

Ansvarig på INCERT:
Karin Swanberg
karin.swanberg@incert.se
Tel: 08-48 00 22 05

RobustFiber

Ladda ner kravspecifikationLadda ner anvisningar till ansökan om certifikatLadda ner ansökningsblankett för certifikat