2011-01-27

Märke för företagscertifierade

INCERT har tagit fram ett märke som kan användas av företagscertifierade företag, t ex istället för tidigare ackrediteringsmärke från SWEDAC. Märket tillhandahålls utan kostnad. Märket är unikt för varje företag och innehåller företagets certifikatsnummer. Märket levereras efter anmodan och endast…

Läs mer