2011-01-27

Märke för företagscertifierade

INCERT har tagit fram ett märke som kan användas av företagscertifierade företag, t ex istället för tidigare ackrediteringsmärke från SWEDAC. Märket tillhandahålls utan kostnad. Märket är unikt för varje företag och innehåller företagets certifikatsnummer.

Märket levereras efter anmodan och endast digitalt per e‐post till giltig e‐postadress. Fyra filer på totalt ca 2,5 MB bifogas e‐postmeddelandet:
En pdf‐fil med anvisningar, en jpg‐fil på märket, en ai‐fil avsedd för tryckerier samt en pdf‐fil som beskriver innehållet i ai‐filen.

För att erhålla ert företags märke ska ni skicka ett e-postmeddelande med lämplig mottagaradress till:
info@incert.se
så skickar vi er unika fil. Uppge företagsnamn, organisationsnummer och certifikatsnummer för snabbare hantering.