2012-07-16

Årliga intyg

Under certifikatets giltighetstid finns krav på att certifikatsinnehavaren ska kunna visa på yrkesverksamhet. Detta sker genom att ett årligt intyg ska skickas in till INCERT. Någon påminnelse om detta skickas normalt inte ut, men sedan mitten av juni 2012 får…

Läs mer