2012-08-30

Certifikat som plastkort är på gång!

Vi återkommer på hemsidan när det är möjligt att beställa plastkorten och hur beställningarna ska göras. Samtliga certifierade kommer att erhålla plastkorten i samband med att certifikaten förlängs årligen. Om man vill ha sitt plastkort innan det är dags för den årliga förlängningen så kommer beställning att kunna ske via hemsidan när systemet är i gång.

Detta kort kommer att skickas ut till alla certifierade vid nycertifiering, omcertifiering och årlig förlängning. Önskas ett extrakort, t ex om man har tappat sitt kort, så kommer en hanteringsavgift att faktureras.

När vi nu inför plastkort kommer de formella certifikaten att finnas kvar men inte längre skickas ut. De kommer att finnas tillgängliga för nedladdning och utskrift genom den nya självserviceportalen, IncertOnline. Portalen kommer successivt byggas ut för att fungera som en samlande knutpunkt för dina certifikatsärenden. Ett efterlängtat steg som kommer att införas är att en ny roll som ”certifikatsansvarig” kommer att finnas. Den certifikatsansvarige kommer att kunna se information om samtliga certifierade personer som är knutna till företaget, ladda hem certifikat, ändra adresser och framförallt digitalt skicka in årliga intyg via nätet genom ett ”klick” och därefter direkt kunna skriva ut ett nytt giltigt certifikat m.m.