2012-10-25

Ackreditering för tryckprovning med gas

Vid montering av luft/luft-värmepumpar är det inte ovanligt att rören kapas till önskvärd längd och en så kallad ”flare-koppling” eller liknande tillverkas. Arbetsmiljöverket har nu lämnat ett yttrande att denna koppling som tillverkas ska säkerhetskontrolleras via tryckkontroll. Om tryckkontrollen sker…

Läs mer