2012-10-25

Ackreditering för tryckprovning med gas

Vid montering av luft/luft-värmepumpar är det inte ovanligt att rören kapas till önskvärd längd och en så kallad ”flare-koppling” eller liknande tillverkas. Arbetsmiljöverket har nu lämnat ett yttrande att denna koppling som tillverkas ska säkerhetskontrolleras via tryckkontroll. Om tryckkontrollen sker via tryckprovning med gas ska företaget vara ackrediterad för detta. Personen som utför tryckkontrollen ska ha kompetens och känna till de risker som är förenade med provningen. Före provningen ska en undersökning och riskbedömning göras som omfattar riskkällor respektive risker som är förenade med provningen. Riskbedömningen måste dokumenteras skriftligt.

Bestämmelsen gäller inte om:

  • kontrolltrycket ej överstiger 0,03 bar(e) eller lägre,
  • kontrolltrycket är högst 3 bar(e) och produkten av kontrolltrycket i bar(e) multiplicerat med anordningens volym i liter är högst 30.

Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2006:8, Provning med över- eller undertryck.