2013-08-27

Bli certifikatsansvarig på ditt företag…

Ny efterlängtad funktion i INCERT Online Serviceportalen INCERTOnline är certifierade personers och företags digitala ingång i INCERT:s register- och certifikatsystem. Genom att ansöka om inloggningskonto så har certifierade personer sedan en tid haft tillgång till egna certifikatsuppgifter. Inloggade personer kan…

Läs mer