2015-08-19

Omcertifiering

Viktig information om omcertifiering

Efter fem år ska omcertifiering, dvs nytt skriftligt prov, ske. Kontakta ett examinationscenter i god tid för att boka tid för det skriftliga provet.

Har sex månader förflutit efter omcertifieringsdatum krävs även ett praktiskt prov.

Observera att ditt certifikat blir ogiltigt direkt efter det omcertifieringsdatum som finns registrerat hos INCERT.