2015-08-25

Underskrift på årligt intyg

Varje år ska ett intyg om yrkesaktivitet skickas in.

Observera

  • att detta måste vara underskrivet för att gälla och
  • att det är en annan person än certifikatsinnehavaren själv som ska intyga yrkesverksamheten.

För den som är anställd ska den nuvarande arbetsgivaren underteckna intyget. För den som är egen företagare ska en annan person med kännedom om certifikatsinnehavarens yrkesaktivitet skriva under intyget, t ex en revisor, beställare, representant från kommunen eller liknande.