2016-12-06

Ny förordning om fluorerade växthusgaser

Regeringen har fattat beslut om en ny förordning för fluorerade köldmedier. Förordningen ersätter nuvarande köldmedieförordning SFS 2007:846 och börjar gälla 2017-01-01 med övergångsregler för vissa delar till 2017-07-01. Läs mer här.