2018-01-18

Installationsbranschens Certifierade Projektledare

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) är en kartläggnings- och certifieringsmodell som kvalitetssäkrar projektledarens kunskaper.

Läs mer