Var hittar jag de krav som gäller för företagscertifikat?

I EU-förordningen 2015/2067 och i den svenska köldmedieförordningen SFS 2007:846 med tillägg. En sammanställning över kraven finns angivna på Incerts blankett Ansökan om företagscertifikat som kan laddas ned från vår hemsida under fliken Teknikområden.

Hur många certifieringskategorier finns det?

5 st
  • Kategori I. Ingrepp för alla fyllnadsmängder
  • Kategori II. För ingrepp med fyllnadsmängder ˂3kg
  • Kategori III. Återvinning av fyllnadsmängder ˂3 kg
  • Kategori IV. Läckagekontroller utan att göra ingrepp
  • Kategori V. För mobila A/C ˂3 kg

Ska årliga intyg skickas in?

Ja, cirka 2 månader innan sista årliga giltighetstid går ut.

Var hittar jag kraven som gäller för personcertifiering?

I EU-förordningen 2015/2067 finns det information om vilka teoretiska och praktiska kunskaper som krävs.

Måste jag gå en kurs för att avlägga ett examineringsprov?

Nej, det finns inga sådana krav.

Varför kan jag inte registrera mig på Incert Online?

Troligen stämmer inte din e-post adress med den som är registrerad hos Incert.