Ska årliga intyg skickas in?

Ja, cirka 2 månader innan sista årliga giltighetstid går ut.

Måste jag gå en kurs för att avlägga ett examineringsprov?

Nej, det finns inga sådana krav.

Varför kan jag inte registrera mig på Incert Online?

Troligen stämmer inte din e-post adress med den som är registrerad hos Incert.