Ska årliga intyg skickas in?

Ja, cirka 2 månader innan sista årliga giltighetstid går ut.

Varför kan jag inte registrera mig på Incert Online?

Troligen stämmer inte din e-post adress med den som är registrerad hos Incert.