Policy

INCERT skall bedriva verksamhet omfattande certifiering av personer och företag verksamma inom installationsområdet i bygg- och anläggningsbranschen. Verksamheten kan ske såväl med som utan ackreditering.

Verksamheten skall bedrivas så att:

  • examinering och certifiering genomförs på ett opartiskt och korrekt sätt
  • alla personer som ansöker om certifiering skall ha tillgång till bolagets tjänster på lika villkor
  • regelsystemet utvecklas och förenklas
  • verksamheten utvidgas, särskilt inom installationsområdet, i första hand beträffande personcertifiering, i andra hand beträffande certifiering av företag
  • bolaget uppnår ledande position inom de affärsområden där bolaget är verksamt
  • vid kommunikation med omvärlden, den del av verksamheten som sker under ackreditering hålls noga åtskild från den del av verksamheten som sker utan ackreditering.

INCERTs policy för hantering av personuppgifter hittar du här.