Vår personal

INCERT ägs av Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS) och
Installatörsföretagen (IN)

Per Jonasson, VD
Tel 08-480 022 01
E-post mailto:per.jonasson@skvp.se

Kristina Beiertz, administratör
Tel 08-480 022 02
E-post kristina.beiertz@incert.se

Sergej Ehrenstal, certifieringshandläggare ICPL
Tel 08-480 022 03
E-post sergej.ehrenstal@incert.se

Mats Blomkvist, certifieringsingenjör F-gasförordningen
Tel 08-480 022 04
E-post mats.blomkvist@incert.se

Karin Swanberg, certifieringsingenjör Fiber
Tel 08-480 022 05
E-post karin.swanberg@incert.se

Anja Wernersson, ekonomi och fakturafrågor
Tel 08-480 022 06
E-post anja.wernersson@incert.se

Johanna Bennysson, marknadsföringsansvarig, certifieringshandläggare AC i fordon
Tel 08-480 022 07
E-post johanna.bennysson@incert.se