Skriftliga och praktiska prov för examination

För att genomföra INCERT:s skriftliga och/eller praktiska prov vänder ni er till ett examinationscenter för att boka provtillfällen.

Kontaktuppgifter till godkända examinationscentra hittar ni här.