Serviceportalen INCERTOnline är certifierade personers och företags digitala ingång i INCERT:s register- och certifikatsystem. Genom att ansöka om inloggningskonto så har certifierade personer sedan en tid haft tillgång till egna certifikatsuppgifter. Inloggade personer kan förutom se registrerad information även genomföra adressändringar och ladda hem sitt formella certifikat som en högupplöst PDF-fil i A4-format för egen utskrift.

Nu öppnar INCERT en ny funktion i systemet som vi kallar certifikatsadministratör.

Detta innebär att administratören kan

  • se certifikatsuppgifter för personer på företaget.
  • se uppgifter om företagets eventuella företagscertifikat.
  • intyga certifierade personers yrkesaktivitet direkt i systemet.
    Detta digitala intygande ersätter de årliga intygen som varje år ska skickas in för att certifikatens giltighet ska upprätthållas – vilket gäller personcertifikat som utfärdas under ackreditering.

Personer som ansöker om inloggningskonto som certifikatsadministratör ska vara bemyndigad av företaget för denna uppgift. Ett företag kan ha flera certifikatsadministratörer anmälda till INCERT. Ansökan om inloggningskonto krävs för varje person separat. Inloggning sker sedan med BankID eller MIcrosoft LiveID (om man saknar bankID knutet till personnumret eller inte vill använda sig av BankID).

En certifikatsadministratör som själv är certifierad kan inte förlänga sitt eget certifikat genom detta system. För detta måste ordinarie blanketter användas där yrkesaktiviteten intygas av en annan person (i likhet med tidigare). Det är dock möjligt för företag med flera certifikatsadministratörer att dessa intygar varandras årliga förlängningar.

Ansökningsblankett certifikatsadministratörAnvisningar och lathund - certifikatsadministratör