Energiexperter

INCERT har fattat beslut om att avveckla detta certifieringsområde. Det innebär att inga ny- eller omcertifieringar kommer att ske i INCERT:s regi utan personer får vända sig till de två kvarvarande certifieringsorganen, Kiwa Sverige respektive Rise. Redan utfärdade certifikat kommer att förvaltas under giltighetstiden.

Certifieringen grundar sig på Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexperter, BFS 2007:5 CEX 1 till och med BFS 2013:17 CEX 4. Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker under ackreditering.

Följande krav gäller för certifiering:

  • Allmän teknisk kunskap
  • Erfarenhet av praktiskt arbete
  • Lämplighet för uppgiften

Certifikat utfärdas i 2 klasser; Normal och Kvalificerad.
För mer information kontakta INCERT.

Boverket har en hemsida där man kan söka efter behöriga certifierade energiexperter. Länken till hemsidan är:
http://www.boverket.se/hitta_behoriga

Du kan även kontrollera personcertifikat och söka företag med certifierade personer på IncertOnline.

 

Ladda ner Årligt intyg som PDFLadda ner Anvisningar för ansökan med Boverkets föreskrifter som PDF