Fibertekniker

Certifieringen grundar sig på kravspecifikationer utarbetade av Svenska Elektriska Kommissionen (SEK) och INCERT. Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker under ackreditering.
Följande krav gäller för certifiering:

  • Godkänt skriftligt prov i fiberteknik
  • Godkänt praktiskt prov avseende dokumentation, skarvning, fiberteori, kabelkonstruktion, mätning, terminering, korskoppling och förläggning.
  • Lämplighet för yrkesrollen.

För mer information om certifieringen, anmälan för certifikat eller blanketter för Årligt Intyg, kontakta INCERT, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter (EUU) eller Iftac (tidigare Centrum för Utveckling och Lärande, CUL), i Hudiksvall, se vidare under Examinationscentra.

Utbildningsbevis inom Terminering – Fiber

Då det på många håll varit problem med fiberpatchningen i fibernoderna ökar nu Sveriges största fiberoperatör Skanova, tillsammans med kabel-TV operatören Com Hem kraven på dem som ska gå in och arbeta i deras fibernoder.

För att höja kompetensen och garantera en kunskapsnivå för personer som har arbetsuppgifter i fibernoder har några av branschens aktörer tillsammans med INCERT tagit fram ett utbildningsbevis som kan erhållas efter genomgången kurs och ett godkänt skriftligt prov. Utbildningsbeviset i sig kostar idag 900 kr plus moms och gäller tillsvidare. På den kostnaden tillkommer kostnader för kurs och genomförande av provet vilka prissätts och faktureras av kursanordnaren.

Fyra examinations-/utbildningscentra har idag INCERT:s godkännande att genomföra de prov som leder till utbildningsbeviset. Dessa är Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter (EUU) i Nyköping, Institutet för fiberoptisk utbildning och certifiering (Iftac) i Hudiksvall, NorthLab Photonics AB i Nacka samt TD Fiberoptik i Örebro. Mer information hittar du på nedanstående länkar. Utfärdandet av utbildningsbevis inom detta område sker utanför ackreditering.

EUU: http://www.euu.se/kurser/terminering_fiber_-_utbildningsbevis-474

Iftac: http://www.iftac.se

NorthLab Photonics AB: http://www.northlab.se/utbildning/

TD Fiberoptik: http://www.tdfiberoptik.se/utbildning/

Ladda ner Årligt intyg som PDFLadda ner Anvisningar för ansökan om personcertifikat som PDFLadda ner mer information som PDF