Fibertekniker

Certifieringen grundar sig på kravspecifikationer utarbetade av Svenska Elektriska Kommissionen (SEK) och INCERT. Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker under ackreditering.
Följande krav gäller för certifiering:

  • Godkänt skriftligt prov i fiberteknik
  • Godkänt praktiskt prov avseende dokumentation, skarvning, fiberteori, kabelkonstruktion, mätning, terminering, korskoppling och förläggning.
  • Lämplighet för yrkesrollen.

För mer information om certifieringen, anmälan för certifikat eller blanketter för Årligt Intyg, kontakta INCERT, INSU – Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter AB (tidigare EUU) eller Edugrade AB (tidigare Iftac), i Hudiksvall, se vidare under Examinationscentra.

Utbildningsbevis inom Terminering – Fiber

Då det på många håll varit problem med fiberpatchningen i fibernoderna ökar nu Sveriges största fiberoperatör Skanova, tillsammans med kabel-TV operatören Com Hem kraven på dem som ska gå in och arbeta i deras fibernoder.

För att höja kompetensen och garantera en kunskapsnivå för personer som har arbetsuppgifter i fibernoder har några av branschens aktörer tillsammans med INCERT tagit fram ett utbildningsbevis som kan erhållas efter genomgången kurs och ett godkänt skriftligt prov. Utbildningsbeviset i sig kostar idag 900 kr plus moms och gäller tillsvidare. På den kostnaden tillkommer kostnader för kurs och genomförande av provet vilka prissätts och faktureras av kursanordnaren.

Tre examinations-/utbildningscentra har idag INCERT:s godkännande att genomföra de prov som leder till utbildningsbeviset. Dessa är INSU – Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter AB i Nyköping, Edugrade AB i Hudiksvall och NorthLab Photonics AB i Nacka . Mer information hittar du på nedanstående länkar. Utfärdandet av utbildningsbevis inom detta område sker utanför ackreditering.

INSU: www.euu.se/kurser/terminering_fiber_-_utbildningsbevis-474

Edugrade AB: www.edugrade.se

NorthLab Photonics AB: www.northlab.se/utbildning/

Transtema Academy AB: www.transtemaacademy.se

Ladda ner Årligt intyg som PDFLadda ner Anvisningar för ansökan om personcertifikat som PDFLadda ner mer information som PDF