Högspänningsbrytare

Certifiering av personal för återtagande av SF6 i högspänningsbrytare enligt EU 2015/2066 sker i samarbete med ABB i Ludvika. De ger kurser och håller i examination för vår räkning. Utfärdandet av personcertifikat inom detta område sker utanför ackreditering men är obligatorisk inom EU.

För mer detaljerad och uppdaterad information kontakta
Michael Betti
michael.betti@se.abb.com
Telefon: 0240-78 20 40