Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)

Den 17 januari gick startskottet för ett nytt certifieringsområde i samarbete med Installatörsföretagen. Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) är en kartläggnings- och certifieringsmodell som kvalitetssäkrar projektledarens kunskaper. Kartläggningen visar på styrkor och förbättringsområden och certifieringen blir kvittot på branschspecifik kompetens.

Kartläggningen genomförs i INCERT:s digitala plattform och anmälan görs via Installatörsföretagen. I slutet av mars kommer det även vara möjligt att certifiera sig med INCERT som oberoende tredjeparts certifieringsorgan.

Mer information hittar du på https://www.installatorsforetagen.se/icpl

 

[Senast uppdaterad 2018-01-18]