Ny svensk köldmedieförordning beslutad

Torsdagen den 17 november 2016 beslutade regeringen om nya förordningar inom kyl- och värmepumpområdet gällande fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Följande nya och reviderade förordningar beslutades:

a) förordning om fluorerade växthusgaser (2016:1128)
b) förordning om ozonnedbrytande ämnen (2016:1129)
c) förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter – ändringsförordning (2016:1130)
d) förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13) – ändringsförordning (2016:1131)
e) förordning om ändring i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll M2016//R – ändringsförordning (2016:1132)

Förordningarna blev offentliga 2016-12-06 och finns att ladda hem genom att klicka på respektive förordning ovan alternativt på sidan:
https://lagrummet.se/rattsinformation/lagar-och-forordningar
sök på SFS i tryckt format och t.ex. ord i titeln eller SFS-nummer.

Förändringar i korthet

Redan den 1 januari 2015 började den reviderade f-gasförordningen från EU (EU 517/2014) att gälla som svensk lag och den tidigare svenska förordningen (SFS 2007:846) behöves ändras för att harmonisera med EU-förordningen då EU-förordning gäller före svensk förordning.

Den stora förändringen är att den tidigare svenska förordningen har delats i två; en för fluorerade växthusgaser och en annan för ozonnedbrytande ämnen. I förordningen om fluorerade växthusgaser har många definitioner justerats och fyllnadsgränser ändrats till koldioxidekvivalenter istället för kilogram fyllning, i likhet med EU-förordningen.

Störst påverkan har den nya förordningen på området mobil luftkonditionering i fordon, det som vi har kategoriserat som kategori V. Vad som gäller för kategori V framöver presenteras på en egen sida. https://www.incert.se/ac-i-fordon/

 

[Publicerad 2016-12-06, senast reviderad 2016-12-07]