Robust fiber

Företagscertifikat anläggning

För att säkerställa robusthet i fiberanläggningar har branschens aktörer gemensamt kommit överens om minimikrav för robust nät.

Certifieringen grundar sig på kravspecifikationen som är utarbetat av konceptet Robust fiber.

Följande krav gäller för certifiering:

  • Uppfylla samtliga krav i anvisningarna. (Se anvisningar till höger)

För mer information om certifieringen, anmälan för certifikat eller blanketter, kontakta INCERT eller Robust fiber (www.robustfiber.se).

IncertOnline kan du söka på företag som är certifierade.

Personcertifikat och utbildningsbevis

Robust fiber har godkänt ett antal utbildningspartners för utbildning inom konceptet. Allt från preparandkurser till längre utbildningsinsatser erbjuds. I samband med utbildningsinsatserna finns möjlighet att genomföra INCERT:s prov för att få ett formellt bevis på kompetens. Vill du göra provet för utbildningsbevis eller personcertifiering för Robust fiber så kontaktar du någon av dessa godkända utbildningspartners.
Robust fibers hemsida finner du de kurstillfällen som är inrapporterade.

Kontakta eller gå in på någon utbildningspartners hemsida för att kolla utbildningstillfällen om du inte hittar det du söker i listan hos Robust fiber.

Till utbildningspartners >>

Ansvarig på INCERT:
Karin Swanberg
karin.swanberg@incert.se
Tel: 08-48 00 22 05

[Senast uppdaterad 2019-07-04]

 

RobustFiber

Ladda ner kravspecifikation för företagscertifikatLadda ner anvisningar till ansökan om företagscertifikatLadda ner ansökningsblankett för företagscertifikatLadda ner kravspecifikation för utbildningsbevisLadda ner kravspecifikation för personcertifikat