Teletekniker

 

DENNA CERTIFIERING HAR UPPHÖRT

EIOs Telecertifiering avsåg grundläggande teletekniska kunskaper inom de teknikområden som omfattar signalering och manövrering, kontroll och larm, ljud och bild, telefon- och datanät samt brandlarm.

Följande krav gällde för certifiering:

  • Yrkeserfarenhet
  • Godkänt skriftligt prov avseende teletekniska grundkunskaper
  • Lämplighet för yrkesrollen

Certifieringen var frivillig och grundade sig på en kravspecifikation utarbetad av Elektriska Installatörsorganisationen, EIO.