Certifierad värmepumpinstallatör

Certifieringen EU-CERT. HP grundade sig på en kravspecifikation som utarbetats av ett 10-tal länder inom EU, bl.a. Sverige. Denna certifiering har numera upphört och ersatts av certifieringen av installatörer av förnybar värme med behörighet VP enligt förnybarhetsdirektivet och Boverkets föreskrift BFS 2014:4 CIN 2. Mer om den nya certifieringen finns att läsa på https://www.incert.se/teknikomraden/fornybar-varme-2/.

Notera att EU-CERT. HP-certifieringen inte gav behörighet att göra ingrepp i en köldmediekrets för f-gas, t.ex. vid montering av luft-luft-värmepumpar med förfyllda rör. (För mer information om detta, se https://www.incert.se/teknikomraden/kyl-och-varmepump-anlaggningar-dar-koldmediet-ar-cfc-hcfc-eller-hfc/).

Följande krav gällde för EU-CERT. HP-certifiering:

  • Genomgången värmepumputbildning vid Mittuniversitetet, Härnösand. EU-CERT. HP
  • Godkänd examination enligt EU-CERT. HP
  • Yrkesutbildning inom bygg- eller installationsområdet inom t.ex. VVS, kyla eller el som montör, tekniker, ingenjör eller liknande
  • Anställning i eller ägare av företag där sökande har arbetsuppgifter med projektering och/eller installation av värmepumpanläggningar.
  • Minst två års erfarenhet av projektering och installation av värmepumpanläggningar. Alternativt godtas fullständig teknisk dokumentation av en referensanläggning där den sökande ansvarat för hela processen från offertstadium t.o.m. idrifttagen anläggning.